Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 3. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420
2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 5221
FEOR megnevezése: Gyermekfelügyelő, dajka
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
3.2 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására
– általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére
– a gyermekek motiválására
– segítőkész kapcsolatteremtésre
– konfliktusmegoldásra
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– gyermekjátékok és sportszerek használatára
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
– különböző rendezvények, akciók lebonyolítására
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása. A Napló tartalmazza továbbá az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő
kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok gyakorlati
10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírása alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a
gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli tételsor alapján a szóbeli vizsga kérdései a
4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermekellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1 1. Állóeszközök
6.1.1. 3 db gyermekágy
6.1.2. 3 db matrac – gyermekágyba
6.1.3. 3 db ágyasztal
6.1.4. 1 db vizsgálóasztal
6.1.5. 4 db ruhásszekrény
6.1.6. 2 db cipős szekrény
6.1.7. 4 db nyitott játékpolc
6.1.8. 2 db térelválasztó polc
6.1.9. 2 db gyógyszerszekrény
6.1.10. 2 db tálalószekrény
6.1.11. 3 db éjjeliszekrény
6.1.12. 3 db faliszekrény
6.1.13. 2 db gyermekasztal
6.1.14. 4 db gyermekszék
6.1.15. 2 db íróasztal
6.1.16. 2 db íróasztal szék
6.1.17. 3 db karosszék
6.1.18. 1 db asztal
6.1.19. 2 db előkészítő asztal
6.1.20. 3 db mérleg
6.1.21. 3 db mérlegasztal
6.1.22. 1 db személymérleg
6.1.23. 3 db mérővályú
6.1.24. 1 db magasságmérő
6.1.25. 1 db spanyolfal
6.1.26. 3 db zsámoly
6.1.27. 3 db szennyeszsák-állvány
6.1.28. 3 db egészalakos tükör
6.2 2. Textíliák
Gyermekágyhoz:
6.2.1. 12 db matrachuzat
6.2.2. 12 db lepedő
6.2.3. 12 db harántlepedő
6.2.4. 3 db nagypárna
6.2.5. 12 db nagypárnahuzat
6.2.6. 3 db kispárna
6.2.7. 12 db kispárnahuzat
6.2.8. 3 db paplan
6.2.9. 12 db paplanhuzat
6.2.10. 3 db pléd
Egyéb textília:
6.2.11. 15 db trikó
6.2.12. 15 db ingblúz
6.2.13. 15 db pulóver
6.2.14. 15 db nadrág
6.2.15. 15 pár zokni
6.2.16. 15 db harisnya
6.2.17. 15 db bugyi
6.2.18. 12 db sapka
6.2.19. 9 db sál, kesztyű
6.2.20. 3 db overál
6.2.21. 6 pár lábbeli
6.2.22. 9 db pizsama
6.2.23. 9 db hálóing
6.2.24. 3 db köntös
6.2.25. 12 db törölköző
6.2.26. 6 db fürdőlepedő
6.2.27. 24 db fürdőkesztyű
6.2.28. 60 db textilpelenka
6.2.29. 5 db nadrágpelenka (különböző méretben)
6.2.30. 15 db előke (textil, nylon)
6.2.31. 3 db terítő
6.3 3. Ápolási-gondozási eszközök és szerek
6.3.1. 6 db mosdótál kicsi
6.3.2. 6 db mosdótál nagy
6.3.3. 6 db vödör + fedő
6.3.4. 6 db badella (lengőfedeles)
6.3.5. 6 db badella (pedálos)
6.3.6. 6 db kancsó, mércézett
6.3.7. 6 db szappantartó
6.3.8. 6 db fogmosó pohár
6.3.9. 6 db fogkefe
6.3.10. 6 db fésű
6.3.11. 3 db hajkefe
6.3.12. 3 db hajszárító
6.3.13. 3 db körömkefe
6.3.14. 6 db körömvágó olló
6.3.15. 3 db talkum szóró
6.3.16. 6 db szobahőmérő
6.3.17. 6 db vízhőmérő
6.3.18. 6 db vatta tartó
6.3.19. 24 db tálca
6.3.20. szappan
6.3.21. sampon
6.3.22. kamilla
6.4 4. Az étkezés eszközei
6.4.1. 24 db tápszeres üveg
6.4.2. 24 db üvegpohár
6.4.3. 12 db mércés pohár
6.4.4. 12 db kancsó
6.4.5. 24 db mokkáskanál
6.4.6. 24 db kávéskanál
6.4.7. 24 db gyermekkanál
6.4.8. 24 db evőkanál
6.4.9. 3 db merőkanál
6.4.10. 24 db bögre
6.4.11. 6 db tisztító kés
6.4.12. 3 db étkészlet (gyermek)
6.4.13. 12 db gyermek kompótos tálka
6.4.14. 6 db csőrös csésze
6.4.15. 12 db porcelán tálka
6.4.16. 12 db műanyag tálka
6.4.17. 6 db lábas+fedő
6.4.18. 3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)
6.4.19. 6 db tálca
6.4.20. 3 db szalvétatartó
6.4.21. 3 db almareszelő
6.4.22. 3 db citrusprés
6.4.23. 1-1 db robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.4.24. 1 db konyhamérleg
6.4.25. 12 db konyharuha
6.4.26. 6 db kötény
6.5 5. Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.5.1. 12 db vesetál
6.5.2. 3 db éjjeliedény fedővel
6.5.3. 3 db köpőcsésze fedővel
6.5.4. 3 db mércézett vizeletes pohár
6.6 6. Gumi eszközök
6.6.1. 15 db gumikesztyű
6.6.2. gumiujj
6.6.3. 15 db gumilepedő
6.6.4. 3 db termofor
6.6.5. 3 db jégtömlő
6.6.6. 12 db gumikötény
6.7 7. Egyszer használatos eszközök
6.7.1. fecskendők (1, 2, 5, 10, 20 ml)
6.7.2. inzulin-fecskendő
6.7.3. egyszer-használatos tűk
6.7.4. szájmaszk
6.7.5. nylon kötény
6.8 8. Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2. fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3. alkohol
6.8.4. vazelin
6.8.5. parafinolaj
6.8.6. jódtinktúra
6.8.7. Neomagnol
6.9 9. Kötözés eszközei
6.9.1. 3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)
6.9.2. vatta
6.9.3. papírvatta
6.9.4. gézpólya különböző méretben
6.9.5. gyorskötöző pólya
6.9.6. Ramofix
6.9.7. steril mull-lap különböző méretben
6.9.8. speciális kötszerek
6.9.9. leukoplaszt
6.9.10. centerplaszt
6.10 10. Laboratóriumi eszközök
6.10.1. 2 db vércukorszint-mérő készülék
6.10.2. tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.11 11. Egyéb műszerek, eszközök
6.11.1. 12 db hőmérő
6.11.2. 4 db hőmérő-tartó
6.11.3. 3 db vérnyomásmérő – 2 db hagyományos, 1 db automatizált
6.11.4. 24 db fém spatula
6.11.5. 3 db stopperóra
6.11.6. 1 db Sollux lámpa
6.11.7. 1 db inhaláló készülék
6.11.8. 1 db beöntő készülék szerelékkel
6.11.9. 1 db ujjvédő
6.11.10. 12 db mérőszalag
6.11.11. 24 db szemcseppentő
6.11.12. 12 db dörzscsésze
6.11.13. 6 db horgas csipesz
6.11.14. 1db orrszívó
6.12 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ESZKÖZEI
6.12.1. 3 db mentőláda, felszereléssel
6.12.2. 3 db pléd
6.12.3. 12 db lepedő
6.12.4. 1 db sebimitációs készlet
6.12.5. steril mullpólya különböző méretben
6.12.6. steril mull-lap különböző méretben
6.12.7. vatta
6.12.8. papírvatta
6.12.9. bőrfertőtlenítő szer többféle
6.12.10. ragtapasz
6.12.11. Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
6.12.12. steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben
6.12.13. 12 db rugalmas pólya
6.12.14. kötszerkapocs
6.12.15. biztosítótű
6.12.16. 6 db kötszerolló
6.12.17. 6 db olló
6.12.18. 6 db anatómiai csipesz
6.12.19. 6 db ledobó tál
6.12.20. 6 db tálka
6.12.21. fólia kesztyű
6.12.22. kézfertőtlenítő
6.12.23. papírtörölköző
6.12.24. 12 db törölköző
6.12.25. 3 db pneumatikus sín
6.12.26. 3 db nyakrögzítő gallér
6.12.27. 12 db háromszögletű kendő
6.12.28. Alutaex fólia
6.12.29. 1 db reanimációs fantom
6.12.30. 1 db lélegeztető ballon + arcmaszk
6.12.31. 1 db hordágy
6.13 ESZKÖZÖK A FOGLALKOZÁS ÉS AKTIVIZÁLÁS SZERVEZÉSÉHEZ
6.13.1. a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok
6.13.2. játékok finommozgások fejlesztéséhez
6.13.3. játékok nagymozgások fejlesztéséhez
6.13.4. a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek
6.13.5. ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek
6.13.6. bábok, paraván
6.13.7. 1 db TV
6.13.8. 1 db videó
6.13.9. 1 db videokamera
6.13.10. 1-1 db CD-, DVD lejátszó
6.13.11. 1 db rádió
6.13.12. társasjátékok (sakk, stb.)
6.13.13. kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)
6.13.14. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)
6.13.15. eszközök kerti munkához
6.13.16. eszközök házi- és háztartási munkákhoz
6.13.17. sporteszközök
6.13.18. 10 db számítógép internet eléréssel
6.14 EGYÉB ESZKÖZÖK
6.14.1. védőruhák
6.14.2. védőcipők
6.14.3. 2 db tűzoltó készülék
7. EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 80 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermek gondozási ápolási feladat megoldása
10523-12 Gyermekfelügyelői
Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai feladatok gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló leadása.
10524-12
Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.

A gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.