A TÁMOP-2.1.2. projekt rövid bemutatása

A TÁMOP-2.1.2. projekt alapvető célja Hatvanban a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók.

A TÁMOP-2.1.2. projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.

Projektünk megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják.

Célunk, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a felnőtt lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen.

A TÁMOP-2.1.2. projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fő bevonása a kompetencia-fejlesztést célzó képzési programokba és ezen létszámból legalább 85.000 fő részére a képzés sikeres elvégzését teszi lehetővé.

Célunk 10.000 fő hátrányos helyzetű személy bevonása a képzésekbe.

Általános részvételi feltételek

A TÁMOP-2.1.2. projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).

A TÁMOP-2.1.2. projekt kiemelten kezeli a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezőket.

A TÁMOP-2.1.2. projekt keretében elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft.

Minden Hatvan képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a.

Felhívjuk a képzésben résztvevők figyelmét, hogy a párhuzamos képzések elkerülése érdekében a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben.

Támogatás a 2012. december 1-jétől induló és 2014. augusztus 31-éig befejezett képzéseken résztvevő magánszemélyeknek adható.

A támogatásról

A képzésben részt vevő személyek esetében a támogatás mértéke a képzési díj 95-98% a lakóhelytől függően

Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, a teljes regisztrációt követően a TÁMOP-2.1.2 projekt időtartama alatt maximálisan bruttó 90.000 Ft (azaz kilencvenezer forint) képzési támogatás felhasználására válik jogosulttá.

Az idegen nyelvi és/vagy informatikai Hatvan képzésen az Európai Uniótól nyert támogatással lehet részt venni.

A regisztrációt követően az informatikai rendszer a nyilatkozatok alapján megállapítja a jogosultságot és kiszámítja az önrész és a támogatás mértékét.

A TÁMOP-2.1.2. projekt időtartama alatt egy személy maximum 90.000 Ft támogatásban részesülhet és a meghirdetett képzés díjának minimum 2%-át önrészként fizeti be, amennyiben hátrányos helyzetű településen él.

A részvételi feltételeknek megfelelő minden más személy minimum 5% önrészt fizet. A befizetett önrész mértéke lehet nagyobb a kötelező 2 illetve 5%-nál.

A képzésekről

A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében élő idegen nyelvi és informatikai képzéseken lehet részt venni, melyeket a projektbe befogadott “IOSZIA” akkreditált képző intézmény hirdet meg.

Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezéseivel: A1, A2, B1, B2. Az Európa-szerte használatos referenciakeret bemutatja, milyen tudást kell elsajátítaniuk az idegen nyelvet tanulóknak és milyen készségeket kell fejleszteniük. Létezik még C1 és C2-es szint, de azok megszerzését ez a projekt nem támogatja.

Az informatikai képzések esetében a projekt azokat a programokat veszi fel a képzési listára, a melyek megfelelnek „Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról” (2006/962/EK) című dokumentum mellékletében foglalt céloknak.

Az IKT 0-1 képzést azoknak hirdetjük meg 20-30 órában, akik most kezdenek ismerkedni az informatika és a számítógép világával. A többi informatikai képzés keretében alap és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni.

A bejegyzés kategóriája: Informatikai tanfolyamok Hatvanban
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.